Certificats, butlletins i cèdules d'habitabilitat

Realitzem tot tipus de Certificats i Butlletins Elèctrics, Llum, Aigua i Gas.

Oferim tramitació per a l’obtenció de la cèdula d’habitalitat per a qualsevol immoble.

També certificats enèrgetics per complir la normativa vigent tant si és per viure, llogar o vendre la vivenda.

La Normativa Vigent és:

Ordre de 8 d’octubre de 1984, sobre la inclusió del número de Cèdula d’Habitabilitat en els contractes d’arrendament i subministrament dels habitatges.

Decret 254/1985, de 6 de setembre de 1985, pel qual es concreta el caràcter provisional dels subministraments dels Serveis Públics.

DECRET 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat.

LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Decret 55/2009 sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

Cèdules d'habitabilitat

Certificats

Botletins

WeCreativez WhatsApp Support
? Hola!